mail-lm youtube-lm facebook-lm facebook-lm Följ Länsmusiken
  • Home
  • /Barn och Unga

Barn och Unga

VI ÄR PÅ VÄG!

Genom musiken får vi följa med på en spännande resa.

Länsmusiken Barn och Ungdom (BoU) eftersträvar att samtliga barn och ungdomar i Kalmar län får möjlighet att uppleva musik på nära håll. Vi är övertygade om att musik bidrar till en förstärkt identitet och BoUs verksamhet ledsagas av tre hörnstenar: INTRYCK, UTTRYCK och AVTRYCK.
Med INTRYCK vill vi öppna upp möjligheterna för våra målgrupper att ta in nya intryck och värderingar genom de musikproduktioner som erbjuds till subventionerade kostnader.
Det är också viktigt att barn och ungdomar får möjlighet att UTTRYCK(a) sig genom musik. BoU leder projekt med pedagoger som ständigt arbetar med våra målgrupper.
Vi är övertygade om att verksamheten lämnar AVTRYCK och när vi får återkoppling är vi hjärtligt tacksamma. Vi måste fortsätta att ta vara på musikens betydelse för utvecklingen i samhället. Våra målgrupper och samhället förändras och i den färden följer vi med!

BOU-headbanner-small-3

Boka musikupplevelseR VÅREN 2018!

Vid bokning, vänligen fyll i vårt formulär:
Bokningsformulär.

LÄNSMUSIKEN BoU och KULTURBUS

Länsmusiken Barn och Unga är med i Kulturbus som är ett nätverk av kulturinstitutioner och konsulenter i Kalmar län. Kultur + barn + unga + skola = Kulturbus.
Kulturbus erbjuder ett professionellt utbud för barn och ungdom. Under våra respektive rubriker kan du hitta information om våra föreställningar, visningar, konserter, projekt, möjligheter och besöksmål.
Kulturbus har en webbplats som vänder sig till dig som arbetar inom förskola, skola, gymnasium, kultur- och fritidsförvaltning, bibliotek eller föreningsliv i Kalmar län.
Länk till kulturbus.se

Kotte_webKOTTEKONSERTER PÅ TURNÉ

Länsmusiken Barn och Unga arrangerar nu 40 Kottekonserter efter ett koncept framarbetat av Emma Adbåge i uppdrag för Länsmusiken i Kalmar län.
Ledmotiv ”Kottetema” Karl – Johan Ankarblom
Regi och manus Katarina Bonander
Rotman – Torbjörn Westman – musikalisk ledare
Kotte – Martin Ibohm
Nattfjärilen Vide – Ivona Grbavac
Amanita – Annika Thunberg
KantorEllen – Anna Sandri
Lav Jan – Elias Gammelgård/Géza Pólónyi
Viola – Ulla Raukola
Stubbe – Martin Wingate/Joel Malmborg
Idé och producent Carolina Johansson

 Kottevisa-1

Läs Barn och Ungas nyhetsbrev:

Klicka på brevet för att få större storlek.

Carolina_brev

SmakapKULTURUTBUD FÖR BARN, UNGDOMAR OCH SKOLA

Skapande Skola med Sexton Strängar och Dimpker Brothers.

“Smaka på Språket” med Sexton strängar. Ladda ner infoblad.
“Från Hulta till Utah” med Dimpker Brothers. Ladda ner infoblad.

Se också utbudet för Länsmusiken Skapande Skola som finns på Kulturbus hemsida.

Kulturbus logga

B&U hade en välbesökt utbudsdag i Oskarshamn den 2 oktober. Här är programutbudet för våren 2018. Ladda ner foldern med utbudet.


 

Aktuellt

Filmer

Carolina2

För mer information:

Kontakta verksamhetsansvarig för Barn och Unga
Carolina Johansson
Mobil: 070-654 00 32