mail-lm youtube-lm facebook-lm facebook-lm Följ Länsmusiken
  • Home
  • /Barn och Unga

Barn och Unga

LÄNSMUSIKEN BoU och KULTURBUS

Länsmusiken Barn och Unga är med i Kulturbus som är ett nätverk av kulturinstitutioner och konsulenter i Kalmar län. Kultur + barn + unga + skola = Kulturbus.
Kulturbus erbjuder ett professionellt utbud för barn och ungdom. Under våra respektive rubriker kan du hitta information om våra föreställningar, visningar, konserter, projekt, möjligheter och besöksmål.
Kulturbus har en webbplats som vänder sig till dig som arbetar inom förskola, skola, gymnasium, kultur- och fritidsförvaltning, bibliotek eller föreningsliv i Kalmar län.
Länk till kulturbus.se

Kulturbus logga

SmakapKULTURUTBUD FÖR BARN, UNGDOMAR OCH SKOLA

Skapande Skola med Sexton Strängar, Dimpker Brothers och Filip Jers.

“Smaka på Språket” med Sexton strängar. Ladda ner infoblad.
“Från Hulta till Utah” med Dimpker Brothers. Ladda ner infoblad.
“Med Munspelet i Fokus” med Filip Jers. Ladda ner infoblad.


Carolina2

För mer information:

Kontakta verksamhetsansvarig för Barn och Unga
Carolina Johansson
Mobil: 070-654 00 32