mail-lm youtube-lm facebook-lm facebook-lm Följ Länsmusiken

Archive For: arrangoerssida

Onsdag 12 februari 2020 kl. 19.00. Gröna salen, Kalmar Slott.

Onsdag 12 februari 2020 kl. 19.00. Gröna salen, Kalmar Slott.

I dialog med Chopin

Aleksandra Mikulska, piano

Aleksandra Mikulska är en polsk pianist, född i Warszawa och som numera bor i Tyskland. Redan som ung utvecklar Aleksandra Mikulska sin kärlek till Frédéric Chopin vilken fortsätter än idag. “Som barn försökte …

Read more →