mail-lm facebook-lm facebook-lm Följ Länsmusiken

Nybro konsertförening

NYBRO

Ordförande Lajos Garlati
Tel 0481-161 94
Mobil 073-383 57 88
E-post lajos.garlati@lagarfioler.se

Entré till konserterna 130 kr, medlemmar 80 kr. Skolelever gratis. Kontant betalning eller med Swish.  
Biljetter finns i förköp på Bohmans bokhandel. 

Aktuellt