mail-lm youtube-lm facebook-lm facebook-lm Följ Länsmusiken

Om oss

Länsmusiken – Kalmar läns musikstiftelse

Kalmar läns musikstiftelse bildades 1988 av Kalmar läns landsting. Under ett antal år ansvarade Regionförbundet i Kalmar län för verksamheten. Sedan årskiftet 2016 är åter Landstinget i Kalmar län huvudman vars kulturnämnd utser styrelsens fem ledamöter:

Peter Högberg (s), ordförande. Tel. 070-597 61 57

Åke Nilsson (kd), v. ordförande. Tel. 070-741 15 07

Elisabeth Hultqvist (s). Tel. 0730-58 44 30

Erica Andersson (s). Tel. 070-600 87 07

Maria Robertsson (c). Tel. 070-388 59 91

Revisorer:
Malena Wiklund
Anders Björkman

Verksamheten finansieras av Statens kulturråd, Landstinget i Kalmar län, några av länets kommuner, samarbetande företag och de intäkter som kommer av försäljning av konserter och andra tjänster.
Under 2015 medverkade Länsmusiken i över 500 konserter, därav 360 konserter och programaktiviteter för barn och ungdom. I de olika programmen deltog över 1 200 musiker i genomförandet. Publiken uppgick till cirka 47 000 besökare, därav cirka 22 500 barn.

 Social betydelse för alla människor

Ett nyckelord för Länsmusiken är mångfald. Därför omfattar musikutbudet ett brett spektra för att väcka nyfikenhet och engagemang oavsett ålder, utbildning, kulturell bakgrund eller funktionsnedsättningar. Länsmusikens omfattande verksamhet gör det möjligt för de flesta att uppleva kvalitativ musik. Det ger social rättvisa och öppnar en dörr på glänt till ett rikare kulturliv.   

Ladda hem Länsmusikens verksamhetsberättelse. Länk till pdf. Verkber2016
Ladda hem Länsmusikens handlingsplan för tillgänglighet. Länk till pdf. Tillgänglighetsplan

Protokoll från styrelsemöten samt årsredovisningar i Kalmar läns musikstiftelse finns under fliken “pressinformation”. 

Barn och unga

Musik för barn och unga är ett av Länsmusikens största och viktigaste områden. I musikprogrammen presenteras ofta musik som den unga publiken normalt inte kommer i kontakt med men som är angeläget att väcka intresse för.

Kalmar läns musikföreningar

Att ha gott samarbete med lokala arrangörer är en förutsättning för det levande musiklivet i regionen. Programmen väljs ut i samråd med musikföreningar och skolor. Eldsjälarna i musikföreningar och på skolor gör det möjligt att föra ut ett kvalificerat musikutbud i länet, vidare ut i landet och ibland utomlands.

Camerata Nordica

Kammarorkestern Camerata Nordica är, tillsammans med Talentcoach, Länsmusikens främsta varumärken genom medverkan i länets musikliv, framträdanden nationellt och på världens musikscener. Camerata Nordica har en skivutgivning som uppmärksammas regelbundet i Sverige och också i internationella musiktidskrifter.

Talentcoach

Talentcoach vänder sig till ungdomar som satsar helhjärtat på en karriär i musikbranschen. Deltagarna jobbar med ledande coacher/producenter/låtskivare inom områden som scenisk framställning, promotion, image, varumärke, låtskriveri och entreprenörskap. Talentcoach har flera unga artister som har nått internationella framgångar. Projektledare är Bo Nikolausson, e-post: bosse@talangcoach.se, tel 070-877 39 41

Imagine

Imagine (f.d. Musik Direkt) är ett program för unga musiker (13-21 år) som i Kalmar län arrangeras av ungdomshuset UNIK i Kalmar på uppdrag av Länsmusiken. I den genrebreda musiktävlingen följs lokala uttagningar av en riksfinal där deltagarna under fyra dagar får ta del av workshops, tävlingskvällar och en avslutande galakväll. Vinnaren i Imagine Sweden Riksfinal får tävla för Sverige i den internationella Imaginefestivalen med deltagande länder som Frankrike, Belgien, Kroatien, Brasilien, Spanien med flera. Projektledare för Imagine Kalmar är Harald Erici, e-post:harald.erici@kalmar.se, tel 070-308 62 55.