mail-lm youtube-lm facebook-lm facebook-lm Följ Länsmusiken
Onsdag 6 februari 2019 kl. 19.00. Gröna salen, Kalmar Slott.

Onsdag 6 februari 2019 kl. 19.00. Gröna salen, Kalmar Slott.

AnnemarieAstrom_photo3_color

Annemarie Åström, violin. Emil Holmström, piano

Nordiska violinsonater

Verk av W Stenhammar, B Carlsson och E Grieg

Annemarie Åström är en mångsidig violinist som jobbar aktivt både som kammarmusiker, orkestermusiker och som lärare. Hon har studerat violin vid Sibelius-Akademin i Helsingfors samt i Göteborg, Köpenhamn och Köln.
Emil Holmström har framträtt i stora delar av världen och har också gjort ett flertal skivinspelningar.

Mer information finns också på hemsidan www.kammarmusikforeningenikalmar.se