mail-lm youtube-lm facebook-lm facebook-lm Följ Länsmusiken
Onsdag 6 februari 2019 kl. 19.00. Gröna salen, Kalmar Slott.

Onsdag 6 februari 2019 kl. 19.00. Gröna salen, Kalmar Slott.

AnnemarieAstrom_photo3_color

Annemarie Åström, violin. Emil Holmström, piano

Nordiska violinsonater

Verk av Wilhelm Stenhammar, Bengt Ivar Carlson och Edvard Grieg

Annemarie Åström (f.1977) har studerat violin vid Sibelius-Akademin i Helsingfors samt utomlands i Göteborg, Köpenhamn och Köln. Hennes lärare har varit John Storgårds, prof. Tuomas Haapanen, prof. Milan Vitek, prof. Mihaela Martin och sedan 2005 prof. Kaija Saarikettu. Annemarie har slutexamen från både Musikhögskolan i Göteborg (också solist diplom) och Det Kongelige Musik Konservatoriet i Köpenhamn. Våren 2016 utexaminerades Annemarie till doktor i musik från Sibelius-Akademin. Hennes konsertserie befattade Nordisk Violinmusik 1826–2014 och i det skriftliga arbetet granskade hon nybörjarmetoderna i violinspel och deras anpassning till olika temperamentstyper. Under åren 2002–2006 hade Annemarie tjänst som 2 violins alt. stämledare i Helsingborgs Symfoniorkester. Hon har också verkat som första konsertmästare i bl.a. Orkester Norden under Susanna Mälkkis, Esa-Pekka Salonens och Okko Kamus ledning och i Kokkola Operaorkestern med Sakari Oramo som dirigent. Dessutom har Annemarie vikarierat som 2 violins stämledare och konsertmästare i Göteborgs Symfoniker. Annemarie har uppträtt på många kammarmusikfestivaler bl.a Kammarmusikfestivalen i Stenungsund och konsertserien i Ovanmyra missionshus i Sverige, Sääksmäki Soi!, Musiikkia Ruovesi!, Sibafest och Riihimäki Sommarkonserter i Finland. Sommaren 2007 var Annemarie en av Kuhmo kammarmusikfestivals unga konstnärer. Annemarie spelar regelbundet med pianisterna Sonja Fräki, Annika Palm och Emil Holmström och dessutom i KAAÅS-trio tillsammans med pianisten Tiina Karakorpi och cellisten Ulla Lampela. Sedan 2013 är Annemarie konstnärligledare för Wegelius Kammarstråkar.
Hemsida: www.annemarieastrom.fi

Emil Holmström är en pianist bosatt i Berghäll, Helsingfors, som blivit känd för att vara en mångsysslare inom musik. Han kan höras i diverse olika konstellationer, allt från stora orkestrar till kammarmusik, dunkla underground-kvällar samt som solist. I sin verksamhet som musiker vill han öka intresset för kulturhistoria, musikens förhållande till rådande trender under olika stilperioder, i synnerhet avantgardismens olika uttryck genom tiderna. Han lever i tron att ingen tradition hålls vid liv om den inte ständigt omvärderas och förnyas. Emil Holmström har framträtt i stora delar av världen och har också gjort ett flertal skivinspelningar.
Hemsida: www.emilholmstrom.com/

Mer information finns också på hemsidan www.kammarmusikforeningenikalmar.se