mail-lm facebook-lm facebook-lm Följ Länsmusiken
Onsdag 9 februari 2022 kl. 19. Gröna salen, Kalmar Slott.

Onsdag 9 februari 2022 kl. 19. Gröna salen, Kalmar Slott.

 

Markus Becker piano

Tysk mästarpianist

Markus Becker tolkar kraftfullt och konstnärligt pianokompositioner från Bach till Rihm. Som en virtuos jazzimprovisatör är han också ett undantag bland klassiska pianister. Markus Becker studerade hos Karl-Heinz Kämmerling. Sedan 1993 är han professor vid Hannover University of Music, Drama and Media. Beckers kompletta inspelning av Max Regers pianoverk på totalt 12 CD-skivor anses redan vara legendarisk.

Verk av J S Bach, P Hindemith och M Reger.