mail-lm youtube-lm facebook-lm facebook-lm Följ Länsmusiken
Söndagen 19 januari 2020 kl. 16.00. Kulturskolans teater, Vimmerby.

Söndagen 19 januari 2020 kl. 16.00. Kulturskolans teater, Vimmerby.

StockholmskvarettenTjugondag Knutkonsert:


Stockholmskvartetten med gästsolisterna Calle Jakobsson tuba och Tora Thorslund, trumpet

 

STOCKHOLMSKVARTETTEN
Ylva Larsson Svanström – fiol
Berit Mattsson – fiol
Jakob Ruthberg – altfiol
Tommy Svanström – cello

Med rötterna i den Svenska kommunala musikskolan har Ylva, Berit, Jakob och Tommy fått en mycket bra grund för sitt yrkesverksamma liv som musiker. Efter studier på Musikhögskolor i Sverige och utomlands, möttes de i Kgl. Hovkapellet på Stockholmsoperan, Nordens största och en av världens äldsta orkestrar med en historia tillbaka till 1526. Vid sidan av det dagliga arbetet med opera- och balettmusik i orkesterdiket, är de alla mycket intresserade av kammarmusik, vilket främst kommer till uttryck i Stockholmskvartetten.
Tommy övertog ensemblens namn i början av 1980-talet men kvartetten grundades 1928. Glädjen att få musicera tillsammans och umgås med varandra, och de stora tonsättarna, har bundit samman dem nu i många år. Stockholmskvartetten spelar i kyrkor och på konsertestrader, gör CD-, radio och TVinspelningar,
ger barn och familjekonserter och turnerar i Sverige och utomlands. Förutom i alla de nordiska länderna har de givit konserter i Schweiz, Frankrike, Slovakien och Tyskland.
Kvartetten känner varmt för den svenska musiken – Berwald, Stenhammar, Larsson, Wirén – och ser det som en förmån och känner glädje i att få samarbeta med våra nutida tonsättare. De har uruppfört många verk skrivna direkt för dem. Naturligtvis ingår också de stora mästarna i deras repertoar: Mozart, Beethoven, Schubert, Ravel…
1997 startade Tommy Virserums Musikdagar – en festival för barn och vuxna. Sommaren 2019 genomfördes Musikdagarna för 23 året i följd. Veckan efter midsommar varje år lockas en stor publik till Virserum för lunch- och kvällskonserter, Barnfestival och Instrumentalkurs. Sju dagar med ca tjugofem konserter. Alla medhjälpare arbetar helt ideellt och lägger ner ett stort och hängivet arbete för att artister och publik ska trivas.

GÄSTSOLISTER
Calle Jakobsson är fast anställd som tubaist i Kungliga Hovkapellet sedan 1987. Flitigt verksam som solist, kammarmusiker, estradör och sångare inom
snart sagt alla genrer. Han är medlem i Benny Anderssons orkester och arbetar även som pedagog och föreläsare. Calle har nyligen startat en trumpet-kvartett med Björkman, Gerdt och Thorslund, där han spelar kontrabastrumpet. Utbildad vid Folkliga Musikskolan Ingesund 1979–1981, samt Kungliga Musikhögskolan 1981-1985, lärare Michael Lind.

Tora Thorslund började spela trumpet i Kommunala Musikskolan i Visby.1992 började hon studera på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm för Clas Strömblad och Urban Agnas. Hon avslutade sina diplomstudier våren 1999, då hon framförde Henri Tomasis trumpetkonsert tillsammans med Kungliga Filharmoniska orkestern. Vid sidan av sitt arbete i Kungliga Hovkapellet framträder Tora regelbundet som solist och kammarmusiker. Hon har varit solist med
bl. a. Västerås Sinfonietta, Norrlandsoperans Symfoniorkester, Östgöta Blåsarsymfoniker och Kroumata. Mellan 2001 och 2004 spelade Tora med Stockholm Chamber Brass, som hon spelat in två skivor och turnerat med i bl.a. Tyskland,
Schweiz, Norge och Australien. Intresset för nutida musik, och att samarbeta med tonsättare är stort, och sedan 1998 är hon medlem i KammarensembleN. Tora har vunnit tredje pris i två internationella trumpettävlingar:Markneukirchen (1998) och Porcia (1999).

INFORMATION OM BILJETTER