mail-lm youtube-lm facebook-lm facebook-lm Följ Länsmusiken
22 oktober, kl 15. Gränsö slott, Västervik

22 oktober, kl 15. Gränsö slott, Västervik

Kristinawi_web

Söndagskonsert med Trio Wi

Kristina Wiman, sopran, är född och uppvuxen i Markaryd i Småland och arbetar som sångpedagog på Kulturskolan Lund. Kristina är flitigt engagerad som sångerska runt om i södra Sverige. Utbildad sångpedagog och konsertsångerska vid Musikhögskolan i Malmö. Kristina har mottagit en rad olika stipendier, bl.a. Sonja Stjernqvist stipendiet, Lasse Lönndahls resestipendium, Ebreliusstipendiet och Christina Nilsson-sällskapets ungdomsstipendium.
Christophe Liabäck, klarinett, tog musiker- och pedagogexamen vid Musikhögskolan i Malmö och debuterade i B.H. Crusells 1:a klarinettkonsert. Diplomstudier vid Royal College of Music (RCM), London. Musikaliska akademiens Wachtmeisterstipendiat, vinnare av RCMs Roger FallowPrize. Christophe är soloklarinettist i Lund Stads Orkester och klarinettist i Lundaland Filharmoniska Orkester. Christophe är även en engagerad pedagog och träblåsinstruktör vid Musikhögskolan i Malmö, Nordiska Ungdomsorkestern, Lars-Erik Larsson-gymnasiet samt Kulturskolan Lund.
Eva Lundgren, piano, är universitetsadjunkt i piano på Musikhögskolan i Malmö och undervisar även i piano och kammarmusik på Sundsgårdens Folkhögskola i Helsingborg. Eva växte upp i Ronneby och började spela piano vid 7 års ålder. Hon fick sedan sin utbildning till pianist och pianopedagog vid Musikhögskolan i Malmö och Sibelius-Akademien i Helsingfors. Vid sidan av arbetet på Musikhögskolan är Eva verksam som pianist och kammarmusiker i många olika ensembler och sammanhang. 2015 utsågs hon av Kungliga Musikaliska Akademien till mottagare av Mai von Rosens pianopedagogpris.

Entrébiljetter
Medlem 150 kr, ej medlem 180 kr, studerande 100 kr, ungdom under 18 år fri entré. Förhöjt pris i samband med Afternoon Tea. Parkkonsert avgiftsfri.
Medlemsavgift 150 kr/år

För information: http://www.granso.se