Söka bidrag

Så här söker man bidrag

 • Bidrag kan endast sökas av ideella föreningar och organisationer i Kalmar län och som arrangerar offentliga konserter i Kalmar län.
 • Ansökningarna skall vara Kalmar läns musikstiftelse tillhanda senast två veckor innan styrelsemöte. Styrelsemöten hålls vanligen i mars, maj, september och december. Närmare information om ansökningstid meddelas på Länsmusikens webb.
 • I ansökan ska alltid en budgetkalkyl presenteras, antal deltagare, antal konserter, antal konserter specifikt för barn osv. Särskild blankett kommer att tas fram för detta ändamål och finnas tillgänglig på Länsmusikens webb.
 • Maximalt belopp för bidrag är 5000 kr/konsert.
  Gäller ansökan en festival är maximalt belopp 15 000 kr/festival.
  Konsert riktad specifikt till barn eller familj inom en festival ger möjlighet till maximalt 5000 kr extra.
 • På allt tryckt material såsom broschyrer, programblad, rollups, annonser osv. skall alltid Länsmusikens logo finnas med.
 • Efter genomfört arrangemang lämnas en kortfattad redogörelse samt en ekonomisk redovisning med verifierade fakturor och kvitton för rekvirering av bidraget.
 
 
Cello

Blanketter

 • Ansökan
 • Budgetkalkyl
Skip to content