mail-lm facebook-lm facebook-lm Följ Länsmusiken
Tisdag 16 november 2021 kl. 19. Hotell Munken, Mönsterås.

Tisdag 16 november 2021 kl. 19. Hotell Munken, Mönsterås.

Anna Christensson, piano

”Toner från min örtagård” som också är namnet på Hilding Rosenbergs memoarer. Programmet bygger kring musik av Rosenberg men även Stenhammar, Hindemith, Schönberg, Bach m.fl.

Anna Christensson har sedan sin diplomkonsert 2007 etablerat sig som en av de främsta svenska pianisterna i sin generation och också framträtt i en lång rad länder. Hon har fått flera utmärkelser för sitt spel, bland annat första pris i Pianopedagogförbundets tävling 2002, andra pris i Ljunggrenska tävlingen 2007, Kungliga Musikaliska Akademiens maximala stipendiebelopp samt andra pris i Solistpriset 2010. Som medlem i Curious Chamber Players, en ensemble för samtida kammarmusik, har hon framträtt på en lång rad internationella festivaler och uruppfört närmare 200 verk. Hon har också varit engagerad som kapellmästare på Kungliga Operan i Stockholm, och sedan 2014 är hon musikalisk ledare för stockholmsbaserade Kamraterna.

Till föreningens hemsida