mail-lm facebook-lm facebook-lm Följ Länsmusiken
Torsdag 15 oktober 2020 kl. 19.00. Ceciliakapellet.

Torsdag 15 oktober 2020 kl. 19.00. Ceciliakapellet.

Suburban Renässans

Splittrad personlighet – sånger från dåtid, nutid, alltid

På programmet finns sånger från olika epoker som till exempel renässansmusik, berättar Urban Wedin. Det blir också något medeltida samt sånger av Jean Baptiste Lully, Campion, Dowland, Bellman och Vreeswijk. Ett och annat inslag av teater blir det också, till exempel Ingmar Bergman.
Annika Thunberg, violin och sång, Torbjörn Westman, violin och nyckelharpa, Ulla Raukola, viola, och Zéphyrin Rey-Bellet, cello medverkar och framför också några egna kompositioner.

ENTRÉ:
Medlemskort kostar 200 kr. För skolungdom 100 kr. På föreningens kammarmusikserie är inträdesavgiften 120:- för medlemmar och 170 kr. för övriga. Elever i grundskolan har fri entré.

Arrangör: Oskarshamns Kammarmusikförening och Jazzklubb