mail-lm facebook-lm facebook-lm Följ Länsmusiken
Torsdag 4 mars 2021 kl. 19.00. Ceciliakapellet, Oskarshamn. INSTÄLLD.

Torsdag 4 mars 2021 kl. 19.00. Ceciliakapellet, Oskarshamn. INSTÄLLD.

Hans Pålsson & Göran Söllscher

Three Reductions

Få är så aktade inom den svenska konstmusiken som Hans Pålsson och Göran Söllscher. Båda är professorer vid Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet, ledamöter av Kungliga Musikaliska Akademien och innehavare av den kungliga medaljen Litteris et Artibus. Verk framförs av Ponce, Bach, Villa-Lobos, Fred, Beethoven, Börtz, Schubert och Boccherini.

www.oskarshamnskammarmusikforening.se