mail-lm youtube-lm facebook-lm facebook-lm Följ Länsmusiken
Torsdag 6 september kl. 19. Ceciliakapellet, Oskarshamn.

Torsdag 6 september kl. 19. Ceciliakapellet, Oskarshamn.

Cecilia alriksson0008

Cecilia Alrikson, Natalia Shakova och Olof Lövmo

Sopransolisten Cecilia Alrikson arbetar som sångpedagog på Oskarshamns folkhögskola. Även de två övriga musikerna har anknytning till Oskarshamns folhögskola, både Natalia Shakova och Olof Lövmo är verksamma som lärare på musiklinjen. Programmet har romans/nutid/jazz med engelsk poesi som röd tråd.
Verk framförs av tonsättare såsom Schubert, Beach, Unger och Lindberg.

Entrépriser och övrig information. Kammarmusikföreningens startsida.