mail-lm youtube-lm facebook-lm facebook-lm Följ Länsmusiken
Utbud för Barn och Unga. Klassiskt för unga.

Utbud för Barn och Unga. Klassiskt för unga.

image001

Klassiskt för unga – Camerata Nordica

Våra unga lyssnare får möta Camerata Nordica när de framför några av de mest fascinerande och underhållande verken i musikhistorien. Publiken guidas in i den levande musiken på ett underhållande sätt och blir presenterad för orkesterns olika instrument. Bli inte förvånade om det också dyker upp en och annan överraskning från film- eller spelvärlden. Till Klassiskt för unga finns ett pedagogiskt material så att lärare och elever har möjlighet att förbereda sig inför konserterna.

Medverkande: Camerata Nordica
Speltid: 40 minuter
Målgrupp: 6–13 år
Publikantal: 400
Spelyta: Enligt ök.
Lokal: Lokal lämplig för akustisk musik
Bygg- / Rivtid: 60 / 30 minuter
Teknik: Mikrofon
Spelperiod: Enligt ök.
Pris: 15 000 kr.

Se ett klipp ur föreställningen!

Fritt spelrum

Fritt spelrum skapar möjligheter för barn inom särskolan att musicera. Projektet vidgar uppfattningen om dessa barns förmåga att skapa och uppleva musik samtidigt som det låter barn och ungdomar med funktionsvariationer ta plats i konsertrummet och på scenen, som utövare och medskapare. Lucy Rugman har arbetat med liknande projekt i Storbritannien. Hennes metod sätter barnens kreativitet i centrum och ger dem möjlighet att uppleva sammanhang och gemenskap i samklang med professionella musiker.
Möjlighet till kompetensutveckling finns även för lärare och assistenter.

OBS! För att kunna genomföra projektet krävs samverkan mellan flera skolor.
Medverkande: Lucy Rugman, en kompositör och musiker från Camerata Nordica.
Målgrupp: Särskolor och träningsskolor i förskola – gymnasieålder.
Upplägg: Lokal och teknik diskuteras och arbetas fram utifrån rådande förutsättningar.
Period: Enligt ök.

Se ett klipp ur föreställningen!