mail-lm youtube-lm facebook-lm facebook-lm Följ Länsmusiken
”Workshops”med Louise Lövmo.

”Workshops”med Louise Lövmo.

LouiseL.web
Rytmik och sångstund för barn

”Vad får det lov att va` att spela på idag?
Ta vad du vill ha?” Med Louise hemliga väska full av inspiration och musik sjunger och spelar vi tillsammans. För barnets röst- och språk-utveckling, hjärna, gehör och motorik.
Ålder: 1-7 år
Antal: Max 15 barn/grupp
Tid: Beroende på barnens ålder
Pris: 3.000 kr. för två grupper/dag

Sångfortbildning, barn och musik, för förskolepersonal

Hur fungerar barnets röst? Vad kan ett barns öra uppfatta? Vad händer i hjärnan när jag trummar, sjunger och dansar? Hur sjunger jag och vårdar min egen röst? Under 4-5 tillfällen träffas vi och sjunger tillsammans. Vi lär oss nya sånger, får ny inspiration, konkreta verktyg och tillgång till inspelningar för egen instudering och att ta med till barngruppen.
Tid: 1,5 h x 4 tillfällen
Antal: Max 25 personer
Pris: 15.000 kr. / tillfälle

Körworkshop för förskolepersonal

Inspiration för alla som tycker om att sjunga! Alla är välkomna och deltar utifrån sin nivå. Vi arbetar med hela kroppen och rösten i fokus. Sångerna, rytmer och klanger lärs ut på gehör baserat på ett lekfullt utforskande av rösten. Det blir sångglädje och endorfiner!
Tid: 2 h + 30 minuter paus
Pris: 5.000 kr. (inkl pianist)
Antal: Max 50 personer (gärna mindre grupper)