Kalmar Läns Musikstiftelse

Länsmusiken ska vara en motor i regionens kulturliv där kvalitet, professionalitet och engagemang är drivkrafter ger oss en tätposition i Sverige och internationellt. Med tillgänglighet, mångfald och relevans vill vi involvera olika generationer i skapande, utövande och tillägnande av ett brett och nyskapande musikutbud.

Today

Svenska mässan

Johan Helmich Roman, ofta kallad ”den svenska musikens fader”, tillbringade sin sista tid i huvudsak på sin egendom Lilla Ha- raldsmåla i Ryssby socken och är begravd på okänd plats […]

GRATIS
Skip to content