Kalmar Läns Musikstiftelse

Länsmusiken ska vara en motor i regionens kulturliv där kvalitet, professionalitet och engagemang är drivkrafter ger oss en tätposition i Sverige och internationellt. Med tillgänglighet, mångfald och relevans vill vi involvera olika generationer i skapande, utövande och tillägnande av ett brett och nyskapande musikutbud.

 

Idag
Barn och unga

Barn och unga

Musik för barn och unga är en av vår mest omfattande verksamhet.

Camerata Nordica

Camerata Nordica är Kalmar läns professionella kammarorkester.

Musik med omsorg

För äldreboende och träffpunkter. Musik för en mogen publik. 

Arrangörsföreningar

Kammarmusik & jazz i samarbete med arrangörsföreningar.

Talentcoach

Vi ger unga musiker och artister verktygen att bygga karriärer.

Imagine

Imagine Sweden syftar till att främja barn och ungas musikintresse.

Skip to content