Om oss

Länsmusiken
Kalmar läns Musikstiftelse

Länsmusiken i Kalmar län ska vara en motor i regionens kulturliv där kvalitet och professionalitet är drivkrafter som ger tätposition i Sverige och internationellt. Med tillgänglighet, mångfald och relevans involveras olika generationer i skapande, utövande och tillägnande av ett brett och nyskapande musikutbud.

Region Kalmar län är huvudman och utser styrelsens fem ledamöter:
Peter Högberg (S), ordförande
Tel. 070-597 61 57
Sven-Gunnar Persson (KD), vice ordförande
Jenny Svänero (C)
Maria Linnér (L)
Dan Larsen (SD)

Arrangörer av konserter och andra evenemang

Att ha gott samarbete med lokala arrangörer är en förutsättning för det levande musiklivet i regionen. Programmen väljs ut i samråd med musikföreningar. Eldsjälarna i föreningarna gör det möjligt att föra ut ett kvalificerat musikutbud till länets invånare. Länsmusiken stöttar de ideella arrangörsföreningarna med subventioner och bidrag för konserter och festivaler.

Länsmusiken är en av landets 23 regionala musikinstitutioner. Verksamheten finansieras av Statens kulturråd, Region Kalmar län, kommuner i länet och samarbetande företag.

Konsertkalender
Skip to content