Bidrag

Den budget som fanns för bidragsansökningar från Länsmusiken under år 2023 har nu beviljats olika arrangörer och är därmed slut. Enligt styrelsebeslut beviljas därför inte fler bidrag i år.

Cello
Skip to content