Bidrag

Styrelsen har beslutat att inga bidrag kommer att delas ut under 2024 eftersom anslagen till Länsmusiken, enligt de signaler vi har idag, inte kommer att räknas upp.

Cello
Skip to content