Integritetspolicy

Vi tar din integritet på största allvar och hanterar alla våra besökare på webbsidan och kunders personuppgifter med aktsamhet. Vi kommer aldrig att sälja eller på annat sätt distribuera eller offentliggöra dina personuppgifter. Om du har frågor eller funderingar kring vår hantering av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Cookie-filer

Denna webbplats använder cookies. Du kan ställa in din webbläsare hur du vill acceptera cookies.

Vi använder cookies för spara dina inställningar för framtida besök. Vi använder även de uppgifter vi samlar in för att via Google Analytics analysera uppgifter om besökares demografiska förhållanden och beteende utifrån de uppgifter vi erhåller från vår webbplats. Analys utförs på en sammanslagen nivå och är inte avsedd att identifiera enskilda besökare.

Vilka vi delar dina data med

Vi kommer att rapportera eventuella olagliga överträdelser på denna webbplats eller i våra tredjepartsdatahanterare till alla relevanta personer och myndigheter inom 72 timmar efter att överträdelsen blivit känd för oss om det framgår att lagrade identifierbara personuppgifter har stulits.

Den här webbplatsen finns på en webbserver som tillhandahålls av det danska webbhotellet One. Varje sida på denna webbsida är skyddad via SSL-teknik och skyddade webbservrar. Mer information om One finns på deras webbplats www.one.com.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Vi behandlar bara våra kunders uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ändamålet eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Vi använder oss av avtal samt rättslig förpliktelse för denna behandling.

Även om du samtycker till våra policies kan du alltid ändra dig och välja att inte samtycka vid ett senare tillfälle.

Vi kan inte radera dina uppgifter i de fall det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Vilka rättigheter du har över dina data

Du kan när som helst ta kontakt med oss för att kontrollera att dina uppgifter är korrekta, eller be oss uppdatera, korrigera eller radera uppgifterna. Du har även rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, varifrån dessa uppgifter har hämtats, ändamålen med behandlingen, och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut.

gdpr
Skip to content