Musikalisk mersmak

Maria Lindgren
Pär Lindqvist
Oskars Appelqvist

Med ett dragspel, en viola och en flöjt och kanske några små bonusinstrument på ryggen kommer vi för att hjälpa unga att få upp ögonen för musikinstrument och för att spela musik. Vi satsar på att komma nära, både rent fysiskt så att instrumenten blir verkliga och genom musikval och tilltal som ungdomarna känner igen och är trygga med. Vi utmanar också genom att bjuda på andra tongångar än de vanliga och att låta dem delta i valen av tempo, nyans och musikaliskt uttryck. Vi jobbar, på ett lustfyllt sätt, igenom begrepp som: ackord, melodi, bas, rytm, klang och dynamik. 

En presentation av våra respektive instrument och hur de används ger kunskap om de olika instrumentgrupperna stråkinstrument, blåsinstrument och klaverinstrument. När vi lämnar eleverna har de fått nya kunskaper kring musik och förhoppningsvis blivit inspirerade till att själva musicera!

Medverkande

 • Maria Lindgren
 • Pär Lindqvist 
 • Oskars Appelqvist

Lokalkrav

 • Spelyta 3×4 m
 • Fri golvyta

Pris

 • Enl ök

The Hebbe Sisters

Maria Lindgren
Pär Lindqvist
Oskars Appelqvist

Med ett dragspel, en viola och en flöjt och kanske några små bonusinstrument på ryggen kommer vi för att hjälpa unga att få upp ögonen för musikinstrument och för att spela musik. Vi satsar på att komma nära, både rent fysiskt så att instrumenten blir verkliga och genom musikval och tilltal som ungdomarna känner igen och är trygga med. Vi utmanar också genom att bjuda på andra tongångar än de vanliga och att låta dem delta i valen av tempo, nyans och musikaliskt uttryck. Vi jobbar, på ett lustfyllt sätt, igenom begrepp som: ackord, melodi, bas, rytm, klang och dynamik. 

En presentation av våra respektive instrument och hur de används ger kunskap om de olika instrumentgrupperna stråkinstrument, blåsinstrument och klaverinstrument. När vi lämnar eleverna har de fått nya kunskaper kring musik och förhoppningsvis blivit inspirerade till att själva musicera!

Medverkande

 • Maria Lindgren
 • Pär Lindqvist 
 • Oskars Appelqvist

Lokalkrav

 • Spelyta 3×4 m
 • Fri golvyta

Pris

 • Enl ök

Dikta med oss

Maria Lindgren
Pär Lindqvist
Oskars Appelqvist

Med ett dragspel, en viola och en flöjt och kanske några små bonusinstrument på ryggen kommer vi för att hjälpa unga att få upp ögonen för musikinstrument och för att spela musik. Vi satsar på att komma nära, både rent fysiskt så att instrumenten blir verkliga och genom musikval och tilltal som ungdomarna känner igen och är trygga med. Vi utmanar också genom att bjuda på andra tongångar än de vanliga och att låta dem delta i valen av tempo, nyans och musikaliskt uttryck. Vi jobbar, på ett lustfyllt sätt, igenom begrepp som: ackord, melodi, bas, rytm, klang och dynamik. 

En presentation av våra respektive instrument och hur de används ger kunskap om de olika instrumentgrupperna stråkinstrument, blåsinstrument och klaverinstrument. När vi lämnar eleverna har de fått nya kunskaper kring musik och förhoppningsvis blivit inspirerade till att själva musicera!

Medverkande

 • Maria Lindgren
 • Pär Lindqvist 
 • Oskars Appelqvist

Lokalkrav

 • Spelyta 3×4 m
 • Fri golvyta

Pris

 • Enl ök

Jukeboxkonsert

Maria Lindgren
Pär Lindqvist
Oskars Appelqvist

Med ett dragspel, en viola och en flöjt och kanske några små bonusinstrument på ryggen kommer vi för att hjälpa unga att få upp ögonen för musikinstrument och för att spela musik. Vi satsar på att komma nära, både rent fysiskt så att instrumenten blir verkliga och genom musikval och tilltal som ungdomarna känner igen och är trygga med. Vi utmanar också genom att bjuda på andra tongångar än de vanliga och att låta dem delta i valen av tempo, nyans och musikaliskt uttryck. Vi jobbar, på ett lustfyllt sätt, igenom begrepp som: ackord, melodi, bas, rytm, klang och dynamik. 

En presentation av våra respektive instrument och hur de används ger kunskap om de olika instrumentgrupperna stråkinstrument, blåsinstrument och klaverinstrument. När vi lämnar eleverna har de fått nya kunskaper kring musik och förhoppningsvis blivit inspirerade till att själva musicera!

Medverkande

 • Maria Lindgren
 • Pär Lindqvist 
 • Oskars Appelqvist

Lokalkrav

 • Spelyta 3×4 m
 • Fri golvyta

Pris

 • Enl ök

Anna Steirud

Maria Lindgren
Pär Lindqvist
Oskars Appelqvist

Med ett dragspel, en viola och en flöjt och kanske några små bonusinstrument på ryggen kommer vi för att hjälpa unga att få upp ögonen för musikinstrument och för att spela musik. Vi satsar på att komma nära, både rent fysiskt så att instrumenten blir verkliga och genom musikval och tilltal som ungdomarna känner igen och är trygga med. Vi utmanar också genom att bjuda på andra tongångar än de vanliga och att låta dem delta i valen av tempo, nyans och musikaliskt uttryck. Vi jobbar, på ett lustfyllt sätt, igenom begrepp som: ackord, melodi, bas, rytm, klang och dynamik. 

En presentation av våra respektive instrument och hur de används ger kunskap om de olika instrumentgrupperna stråkinstrument, blåsinstrument och klaverinstrument. När vi lämnar eleverna har de fått nya kunskaper kring musik och förhoppningsvis blivit inspirerade till att själva musicera!

Medverkande

 • Maria Lindgren
 • Pär Lindqvist 
 • Oskars Appelqvist

Lokalkrav

 • Spelyta 3×4 m
 • Fri golvyta

Pris

 • Enl ök

Chicos Fritos

Maria Lindgren
Pär Lindqvist
Oskars Appelqvist

Med ett dragspel, en viola och en flöjt och kanske några små bonusinstrument på ryggen kommer vi för att hjälpa unga att få upp ögonen för musikinstrument och för att spela musik. Vi satsar på att komma nära, både rent fysiskt så att instrumenten blir verkliga och genom musikval och tilltal som ungdomarna känner igen och är trygga med. Vi utmanar också genom att bjuda på andra tongångar än de vanliga och att låta dem delta i valen av tempo, nyans och musikaliskt uttryck. Vi jobbar, på ett lustfyllt sätt, igenom begrepp som: ackord, melodi, bas, rytm, klang och dynamik. 

En presentation av våra respektive instrument och hur de används ger kunskap om de olika instrumentgrupperna stråkinstrument, blåsinstrument och klaverinstrument. När vi lämnar eleverna har de fått nya kunskaper kring musik och förhoppningsvis blivit inspirerade till att själva musicera!

Medverkande

 • Maria Lindgren
 • Pär Lindqvist 
 • Oskars Appelqvist

Lokalkrav

 • Spelyta 3×4 m
 • Fri golvyta

Pris

 • Enl ök

Vårat gäng

Maria Lindgren
Pär Lindqvist
Oskars Appelqvist

Med ett dragspel, en viola och en flöjt och kanske några små bonusinstrument på ryggen kommer vi för att hjälpa unga att få upp ögonen för musikinstrument och för att spela musik. Vi satsar på att komma nära, både rent fysiskt så att instrumenten blir verkliga och genom musikval och tilltal som ungdomarna känner igen och är trygga med. Vi utmanar också genom att bjuda på andra tongångar än de vanliga och att låta dem delta i valen av tempo, nyans och musikaliskt uttryck. Vi jobbar, på ett lustfyllt sätt, igenom begrepp som: ackord, melodi, bas, rytm, klang och dynamik. 

En presentation av våra respektive instrument och hur de används ger kunskap om de olika instrumentgrupperna stråkinstrument, blåsinstrument och klaverinstrument. När vi lämnar eleverna har de fått nya kunskaper kring musik och förhoppningsvis blivit inspirerade till att själva musicera!

Medverkande

 • Maria Lindgren
 • Pär Lindqvist 
 • Oskars Appelqvist

Lokalkrav

 • Spelyta 3×4 m
 • Fri golvyta

Pris

 • Enl ök

Lamine Cissokho

Maria Lindgren
Pär Lindqvist
Oskars Appelqvist

Med ett dragspel, en viola och en flöjt och kanske några små bonusinstrument på ryggen kommer vi för att hjälpa unga att få upp ögonen för musikinstrument och för att spela musik. Vi satsar på att komma nära, både rent fysiskt så att instrumenten blir verkliga och genom musikval och tilltal som ungdomarna känner igen och är trygga med. Vi utmanar också genom att bjuda på andra tongångar än de vanliga och att låta dem delta i valen av tempo, nyans och musikaliskt uttryck. Vi jobbar, på ett lustfyllt sätt, igenom begrepp som: ackord, melodi, bas, rytm, klang och dynamik. 

En presentation av våra respektive instrument och hur de används ger kunskap om de olika instrumentgrupperna stråkinstrument, blåsinstrument och klaverinstrument. När vi lämnar eleverna har de fått nya kunskaper kring musik och förhoppningsvis blivit inspirerade till att själva musicera!

Medverkande

 • Maria Lindgren
 • Pär Lindqvist 
 • Oskars Appelqvist

Lokalkrav

 • Spelyta 3×4 m
 • Fri golvyta

Pris

 • Enl ök

Astrid och musiken

Maria Lindgren
Pär Lindqvist
Oskars Appelqvist

Med ett dragspel, en viola och en flöjt och kanske några små bonusinstrument på ryggen kommer vi för att hjälpa unga att få upp ögonen för musikinstrument och för att spela musik. Vi satsar på att komma nära, både rent fysiskt så att instrumenten blir verkliga och genom musikval och tilltal som ungdomarna känner igen och är trygga med. Vi utmanar också genom att bjuda på andra tongångar än de vanliga och att låta dem delta i valen av tempo, nyans och musikaliskt uttryck. Vi jobbar, på ett lustfyllt sätt, igenom begrepp som: ackord, melodi, bas, rytm, klang och dynamik. 

En presentation av våra respektive instrument och hur de används ger kunskap om de olika instrumentgrupperna stråkinstrument, blåsinstrument och klaverinstrument. När vi lämnar eleverna har de fått nya kunskaper kring musik och förhoppningsvis blivit inspirerade till att själva musicera!

Medverkande

 • Maria Lindgren
 • Pär Lindqvist 
 • Oskars Appelqvist

Lokalkrav

 • Spelyta 3×4 m
 • Fri golvyta

Pris

 • Enl ök

Pernilla Ingvarsdotter

Maria Lindgren
Pär Lindqvist
Oskars Appelqvist

Med ett dragspel, en viola och en flöjt och kanske några små bonusinstrument på ryggen kommer vi för att hjälpa unga att få upp ögonen för musikinstrument och för att spela musik. Vi satsar på att komma nära, både rent fysiskt så att instrumenten blir verkliga och genom musikval och tilltal som ungdomarna känner igen och är trygga med. Vi utmanar också genom att bjuda på andra tongångar än de vanliga och att låta dem delta i valen av tempo, nyans och musikaliskt uttryck. Vi jobbar, på ett lustfyllt sätt, igenom begrepp som: ackord, melodi, bas, rytm, klang och dynamik. 

En presentation av våra respektive instrument och hur de används ger kunskap om de olika instrumentgrupperna stråkinstrument, blåsinstrument och klaverinstrument. När vi lämnar eleverna har de fått nya kunskaper kring musik och förhoppningsvis blivit inspirerade till att själva musicera!

Medverkande

 • Maria Lindgren
 • Pär Lindqvist 
 • Oskars Appelqvist

Lokalkrav

 • Spelyta 3×4 m
 • Fri golvyta

Pris

 • Enl ök
Skip to content